29.5. Vehmaan susi ammuttiin. Poliisin mukaan asiassa on konsultoitu Varsinais-Suomen riistapäällikkö Mikko Toivolaa, joka yhtyy poliisin näkemykseen siitä, että kyseisen susiyksilön käyttäytyminen ei ole lajille ominaista. Me kysyimme Toivolalta Vehmaan päätöksestä. Tämä on hänen vastaus:

"Vehmaan suden käyttäytymistä olen arvioinut niiden edellytysten perusteella jotka löytyvät luontodirektiivistä, Metsästyslaista ja suden kannanhoitosuunnitelmasta. Samalla olen kokemusperäisesti verrannut kyseisen yksilön käyttäytymistä susien aikaisempaan käyttäytymiseen Varsinais-Suomessa. Kyseinen yksilön käyttäytyminen poikkesi merkittävästi siitä mallista joka susilla on aikaisemmin alueella ollut. Se tuli valoisaan aikaan toistuvasti ihmisten läheisyyteen ja käyttäytyi pelottomasti. Puhtaasti käyttäytymisbiologisesta näkökulmasta tulkittuna voi käyttäytyminen mahtuakin lajille ominaiseen raamiin. Kuitenkin sovitettuna kyseisen yksilön käyttäytyminen suden kannanhoitosuunnitelman edellytyksiin (ihmisarkuuden säilyttäminen) joudutaan toteamaan että käyttäytyminen aiheuttu perustellun huolestumisen yksilön ihmisarkuuden puuttesta.

Toimin asiassa omaan koulutukseeni ja ammattipätevyyteni pohjalta. En konsultoinut tässä asiassa muita.

Olen koulutukseltani biologi ja pääaineeni on ekologia. Graduni olen tehnyt minkkien liikkumisesta ja ravinnonkäytöstä saaristomerellä.

Koulutukseni on pitänyt sisällään myös eläinten käyttäytymistieteen opintoja. Lisäksi olen koko ikäni kasvattanut metsästyskoiria joten koiraeläinten käyttäytymisen arviointia on takana hyvinkin runsaasti.

Toimin ennen Riistakeskukseen siirtymistäni Pyhäjärvi-instituutissa Muuttuva Selkämeri hankkeen koordinaattorina ja ennen sitä Metsähallituksen eräsuunnittelijana Turussa."


Uutinen

puuttuu?

 

Klikkaa ja lähetä

meille uutisvinki!