(Riistakeskus) Pohjois-Hämeeseen myönnetyn yhden suden poikkeusluvan täytäntöönpano on keskeytetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätöksellä.  

Pohjois-Hämeeseen myönnetystä poikkeusluvasta valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kieltää päätöksen täytäntöönpanon, kunnes valitus on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai hallinto-oikeus sitä ennen toisin määrää. Päätöstä poikkeusluvasta ei voida panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen.

Suomen riistakeskus myönsi Pohjois-Hämeeseen 23.1.2015 poikkeusluvan yhden suden pyytämiseen ja metsästyksen oli tarkoitus alkaa 23.2.2015 suden kannanhoidollisen metsästyksen alkaessa.

Suomen riistakeskuksen myöntämistä kannanhoidollisen suden metsästyksen poikkeusluvista on lisäksi valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.


Uutinen

puuttuu?

 

Klikkaa ja lähetä

meille uutisvinki!