Suomalaiset susisuojelijat ovat raivoissaan Suomen Luonnonsuojeluliiton (SLL) puheenjohtajan Risto Sulkavan viime perjantaisesta lausunnosta, jossa Sulkava vaikuttaa tukevan susien metsästämistä.

Risto Sulkava sanoo yhteislausunnossaan Suomen Metsästäjäliiton[1] kanssa mm. seuraavaa: "Toivomme, että valituksia ei juuri tulisi, sillä järkiperäinen kannanhoito perustuu yhteistyöhön", ja että "Kestävään kannanhoitoon kuuluu susikannan kasvaessa myös susien metsästys."

Median raportoitua lausuman, SLL:n jäsenistö ja useat muut susien suojelua kannattavat henkilöt ilmaisivat vastalauseensa sosiaalisessa mediassa. Useat SSL:n jäsenet ilmaisivat eroavansa järjestöstä ja kehottivat muitakin tekemään samoin.

Suomen Luonnonsuojeluliitto on Suomen suurin luonnonsuojeluun keskittyvä yhdistys, jolla on yli 30 000 jäsentä ja yli 180 paikallisjaostoa. Liittoa on viimeaikoina kritisoitu voimakkaasti passiivisuudesta susien suojelun suhteen. SLL oli ainoa kansallinen suojelujärjestö, joka ei ottanut osaa sudenhoitosuunnitelmaa vastustaviin mielenosoituksiin tammikuussa. Järjestö on saanut kritiikkiä, jonka mukaan se on aktiivisesti tukenut sudenhoitosuunnitelmaa, mikä ei ilman SLL:n tukea olisi voinut mennä läpi.

SLL:n julkisten tietojen mukaan[2] liitto sai 400 000 € (17,2% vuoden 2011 budjetista) julkista tukea valtiolta. Lisäksi SLL saa vuosittain ulkoasiainministeriöltä ja ympäristöministeriöltä tukea 100 000 - 300 000 € erilaisiin hankkeisiin.

Suomen susikanta oli vuonna 2013 historiallisen alhainen, vain 120-135 yksilöä. Noista lukemista kanta on elpynyt noin 220-245 yksilöön vuonna 2015. Uusi sudenhoitosuunnitelma sallii maksimissaan 29 yksilön metsästämisen "kannanhoidollisista syistä". Asiantuntijoiden mukaan nämä metsästysluvat perustuvat virhepäätelmiin ja ovat vastoin EU-lainsäädäntöä.

Suomen Luonnonsuojeluliitto julkaisi myöhemmin perjantaina lausunnon[3], jonka mukaan Sulkava puhui vain omasta puolestaan yhteislausunnossa, ja että SLL:n virallinen kanta on, ettei Suomen susikanta kestä metsästystä.


  1. Metsästäjäliitto: Kannatamme sudenhoitoon uutta mallia
  2. Suomen Luonnonsuojeluliitto: Varainhankita
  3. Suomen Luonnonsuojeluliitto: Luonnonsuojeluliiton mielestä susikanta ei kestä metsästyksen lisäämistä

Uutinen

puuttuu?

 

Klikkaa ja lähetä

meille uutisvinki!