Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut kuluvalle metsästysvuodelle (1.8. - 31.7.) sekä seuraavalle kahdelle metsästysvuodelle suden saaliskiintiön.

Poronhoitoalueen ulkopuolella voidaan metsästää Suomen riistakeskuksen poikkeusluvilla kunakin metsästysvuonna kymmenen sutta. Poronhoitoalueelle rajoitusta ei asetettu, vaan siellä Suomen riistakeskus voisi myöntää poikkeuslupia mm. erityisen merkittävien porovahinkojen estämiseksi.

Suomen riistakeskus on kaikissa tapauksissa velvollinen varmistamaan, että kukin päätös on luontodirektiivin ja kansallisten säädösten mukainen, niin että kulloinkin kysymyksessä oleva metsästys ei vaaranna suotuisaa suojelutasoa ja että muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole. Ministeriön kiintiö turvaa omalta osaltaan sääntelyn mukaista harkintaa.

Asetuksen määriä voidaan tarkistaa missä tahansa vaiheessa. Luontevin ajankohta tarkastella asetuksen määrää on kunkin metsästysvuoden tammi-helmikuun vaihteessa, jolloin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos antaa ministeriölle tarkemman kanta-arvion.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 0295 16 2432, 040 733 6229

Lähde: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/131113_susikiintiot.html


Uutinen

puuttuu?

 

Klikkaa ja lähetä

meille uutisvinki!